Düzenleme Kurulu
Sempozyum Onur Kurulu
 

Prof. Dr. Refik POLAT (Karabük Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mustafa YAŞAR (Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Mücahit COŞKUN (Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. İzzet AÇAR (Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Niaz Ahmad AKHTAR (SI) (Pencap Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Muhammed Saleem MAZHAR (Pencap Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Düzenleme Kurulu
 
Prof. Dr. Murat AĞARI (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammed SHARİF (Pencap Üniversitesi)
Prof. Dr. Barış SARIKÖSE (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurgün KOÇ (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. İsma YOUNES (Pencap Üniversitesi)
Prof. Dr. Safdar Ali SHİRAZİ (Pencap Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih AYDIN (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Ashfak Ahmed KHAN (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep ARSLAN (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Selçuk ATAY (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sami AĞAOĞLU (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr Üyesi Tolga UZUN (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANLI (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Cemil İRDEM (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail TAŞ (Karabük Üniversitesi)
Dr. Adeel AHMAD
 
Sekreterya
Arş. Gör. Dr. Nejla DOĞAN
Arş. Gör. Ferdi GÖKBUĞA
Arş. Gör. Serhat SİPAHİ
Arş. Gör. Enes EKMEKCİ