Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Mayıs 2022
Bildiri Özeti Kabulü: 18 Mayıs 2022
Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 30 Mayıs 2022

Bildiri özetleri ve tam metinleri aşağıdaki e-posta adresine gönderilmelidir.
turpaksymposium2022@karabuk.edu.tr