Bildiri Yazım Kuralları
Bildiri Başvuru ve Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri
1. Sempozyum çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.
2. Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri hakem süreciyle değerlendirilecek ve sunumu kabul edilen bildiriler ayrıca ilan edilecektir.
3. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre içerisinde sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.
4. Bildiri özeti en az 200, en çok 300 kelime olmalıdır. Bildiri özetinde ve tam metinde İngilizce özet gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetinde ve tam metinde Türkçe ve İngilizce en az 5’er adet anahtar kelime bulunmalıdır.
5. Tam metin kelime sayısı en az 3000 en fazla 6000 kelime olmalıdır.
6. Bildiri ve bildiri özetinde yazarın unvanı, ad ve soyadı, kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve ORCID-ID bulunmalıdır.

Yazım Kuralları
Başlıklar:
Yazı başlığı 14 punto, ortaya hizalı, bold olmalı. Hemen altında yazar/lar isimleri (* dipnotu ile unvan, kurum ve eposta bilgisi) yer almalıdır.
Metinde ana başlıklar 12 punto, büyük harflerle, bold ve sola hizalı olmalı. Ara başlıklar 12 punto, ilk harfleri büyük diğerleri küçük, bold ve sola hizalı olmalıdır. Ana ve ara başlıklarda numaralandırma veya harflendirme olmamalıdır.

Metin:
Metin, 12 punto, Times New Roman, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 2,5 cm, alttan: 2,5 cm, sağdan: 2,5 cm, soldan: 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı 1,5 olmalıdır. Paragraf araları 6nk, paragraf girintisi 0,8 cm olmalıdır.

Atıf ve Kaynakça Yazımı:
Atıflar ve kaynakça yazımı APA veya CHICAGO usulüne uygun olarak verilebilir.